Mina böcker

 

Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat i kroppens viktigaste och känsligaste del.

Det är vad som sker när du sitter i en störande miljö och arbetar med något som kräver koncentration. Hur tror du det påverkar kvaliteten på den uppgift du arbetar med? Den tid det tar? Och hur du mår?

Eller att du frivilligt väljer att detonera en liten, mental handgranat tio – tolv gånger i timmen. Det motsvarar hur ofta en medelanvändare kollar på mobilen. Vi talar om ett mentalt smatterband, som stör några av hjärnans känsligaste processer.

En del tror att det inte påverkar dem.

Varje gång du blir störd kan det ta upp till 25 minuter att komma tillbaka mentalt till den ursprungliga arbetsupp­giften. Det är aldrig som att tända och släcka en lampa. Det tar alltid tid.

Andra om boken.

Du kan köpa den på Bokus.

Köp

Alla texter som produceras ska utföra ett arbete. Alla texter som används – externt eller internt – kommer därför att generera intäkter eller skapa kostnader. 

Läsarens hjärna är målet för alla som arbetar med texter. Hur skriver du en text som kommunicerar på hjärnans villkor? I boken kan du läsa om hur läs- och skrivprocessen går till ur hjärnans perspektiv. Varför korta texter kommunicerar sämre. Hur en rubrik ska skrivas på nätet. Varför läsarens korttidsminne kraschar. Var ögonen tittar intuitivt på en webbsida jämfört med papper. Och varför…

Boken utgår från internationell och nationell forskning. Den beskriver på ett lättförståeligt sätt olika teorier, ger konkreta råd och historiska återblickar.

Tomas Dalström bjuder också på exempel och erfarenheter från sina drygt 30 år som textförfattare. Han har fått både nationella och internationella utmärkelser.

Produktionen av texter är därför viktigare än någonsin. Boken vänder sig till alla som deltar i skrivproduktionen: den som beställer texter, textförfattaren, den som är bollplank eller granskar texten och den som bestämmer vilken den slut­giltiga versionen av tex­ten ska vara.

Andra om boken.

Du kan köpa den på Bokus

Köpknapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I Arkiv