Du kan läsa mer om boken, ”Bäst i text – Läseboken/Skrivboken”, längst ner på webbplatsens första sida.

Professor i intellektuel kapital: "Mycket lättläst och klart tankeväckande"

Gratulerar till denna fina bok. Mycket lättläst och klart tankeväckande. Boken lever sitt eget recept om ”flöde” eller ”flow”. Jag rekommenderar många att läsa och stimuleras av denna bok.
Leif Edvinsson, professor i intellektuellt kapital

Språktidningen

”Hela tiden bottnar råden i aktuell forskning. Detta är användbar populärveten­skap. …aktuellt, relevant, välskrivet.”­
Språktidningen

”Det här är min favorit-textbok genom tiderna"

”Din bok hjälper mig att stärka övertygelsen och ger mig energi att fortsätta jobba för ett tydligt och klart språk.

Jag anser att det är en demokratifråga att texter är skrivna på läsarens villkor i en verksamhet som min. Jag rekommenderar Bäst i text till alla som producerar text i jobbet.”
Karina Johansson, informatör, Specialpedagogiska  skolmyndigheten

Mångfaldigt internationellt prisbelönad copywriter:

”Det är inte bara intressant att ta del av Tomas Dalströms rön, det är en nödvändighet för den som vill förstå VARFÖR somliga texter berör medan andra texter bara stör.”
Björn Rietz, vd Sveriges Reklamförbund, copywriter

Internet World: ”Går på tvärs med vad som vanligen sägs om läsbarhet och boken är intressant för alla som på något sätt arbetar med text”.

”Hur skriver man en text som kommunicerar på hjärnans villkor? Det handlar Bäst i text om. Boken utgår från forskning om hjärnan och läs- och skrivprocessen.

Tomas Dalström beskriver olika teorier, men ger också gott om konkreta råd. Vad är en bra rubrik? På vilket sätt läser vi annorlunda på en datorskärm? Hur fungerar korttidsminnet?

 I Bäst i text ryms teorier som går på tvärs med vad som vanligen sägs om läsbarhet och boken är intressant för alla som på något sätt arbetar med text”.

"Den är välskriven och lättläst"

”Läser med glädje Bäst i Text, läse- och skrivboken. Den är välskriven och lättläst, så jag slukade den med intresse under några pendeltågsresor till och från jobbet. Är man det minsta intresserad av språk och skrivande så bjuder den på en enkel och – som det verkar – mycket vederhäftig översikt över forskningen kring hur hjärnans läsprocess fungerar. Vissa saker känner man igen, annat är överraskande.

Speciellt intressant tycker jag det var att ta del av forskningsrönen kring vad som gör en text lättläst, något som effektivt punkterar myten om att en text alltid ska vara så kort som möjligt. Genom att ta bort bindeord, avstå från exempel och rensa bort bilder och metaforer blir texten lätt för kompakt, faktatyngd och abstrakt. Därmed riskerar man att tappa läsaren på vägen, eftersom det känsliga korttidsminnet tappar fokus.
Niklas Munter, editor in Chief, Group Communications, SEB

Tidningen Redaktören: På en femgradig skala fem av fem

”På en femgradig skala får boken fem pennor eller om man så vill fem datormöss!”
Tidningen Redaktören ­

"Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag …"

”Det har sagts att läsning och skrivning är det mest komplicerade vi människor gör. Och så är det. Ju mer man tränger in i vad läsning är och hur det fungerar, desto mer övertygad blir man om detta. Varför är det då så? Jo, svaret finns i Tomas Dalströms bok Bäst i text Skrivboken/Läseboken, som handlar om hur det går till …

Under årens lopp har jag läst mycket litteratur om hur detta mysterium fungerar och när jag tyckt mig ha kollen, så visar sig svaret ändå vara en förenkling. Vi har helt enkelt svårt att förklara det för att det är så komplext. Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag …

Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar. Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.

Tomas Dalström har också kunskap om olika lässvårigheter som han allt som oftast flikar in i resonemanget. Därmed förklarar han skillnaderna i våra förmågor på ett klargörande sätt utifrån språket som ett verktyg vi använder för att göra oss förstådda.
Torbjörn Lundgren, sakkunnig i Lättlästutredningen 2013 och ordförande i Dyslexifonden.  

”Den bästa boken i mannaminne om hur vi skriver och läser"

Jag tycker Bäst i text är värd många WOW! Lärare, föräldrar, politiker, kommunikatörer, journalister och blivande författare borde läsa boken. Den är också utmärkt som kursbok i skrivarkurser.”
Marja-Riitta Ritanoro, grundare av MKFC som utbildar i 15 länder samt före detta rektor, lärare och specialpedagog

"Många råd och tips. Alla som skriver eller beställer texter borde läsa Bäst i text.”

”Hjärnan har huvudrollen i Bäst i text. Boken får mig att se på texter och hur de produceras på ett helt nytt sätt. Den bygger på vetenskapliga rapporter och intervjuer Tomas Dalström har gjort med bland annat några av Sveriges mest namnkunniga forskare. Intressant! Många råd och tips. Alla som skriver eller beställer texter borde läsa Bäst i text.”
Jan Fager, vd, Sveriges marknadsförbund

"Boken är initierad och intressant"

”…att öka kunskapen om läs- och skrivprocessen med utgångspunkt i forskning om hjärnan… 

Boken är initierad och intressant – läsvärd för en bred målgrupp som t.ex. studerande, pedagoger, professionella läsare och skribenter och överhuvudtaget alla som är nyfikna på att förkovra sig inom området.”
Bibliotekstjänsts recension 2014-02-06, BTJ-häfte 6, 2014

"Innehåller mycket intressant fakta som ger många bra tankeställare och insikter"

”Alla som vill bli bäst i text bör genast sluka Bäst i text. Den innehåller mycket intressant fakta som ger många bra tankeställare och insikter. Vi läser till exempel 25 % långsammare på skärm jämfört med på papper! Även läsförståelsen försämras vid digital läsning. 

Allra mest gillade jag när Dalström ställer sig frågan hur många felaktiga beslut som tas för att läsaren inte förstått vad den läst?”
Katarina Gospic, hjärnforskare samt grundare och ägare till Brainbow Labs AB. Hon har skrivit boken ”Välj Rätt”.

"Den här boken lånar man ogärna ut. Däremot ger man gärna bort ett exemplar"

”Fick din bok idag och kunde givetvis inte låta bli att börja läsa i den. Har självklart inte hunnit så långt, men det jag hunnit gör att jag gärna vill beställa en bok till för en väns räkning. 

Hade tänkt att hon kunde få låna min när jag var klar, men den här boken lånar man ogärna ut. Däremot ger man gärna bort ett exemplar.”
Kjell Engström, skribent 

”Gillar den nya boken skarpt och rekommenderar alla som skriver att läsa den! "

Det har gått några år sen förra boken och Tomas Dalström har läst mer litteratur i ämnet och gjort intressanta intervjuer med forskare. Så nu är Bäst i text – Läseboken/Skrivboken ännu bättre! Vi kommer definitivt att fortsätta använda den på våra utbildningar.”
Maria Olin, rektor, Medieinstitutet

"Boken öppnade mina ögon"

Jag pratar ofta om och refererar till Tomas Dalströms bok Bäst i text. Boken öppnade mina ögon i rollen som författare och skribent och den har fått mig att fundera över hur jag ska formulera mina meningar för att verkligen nå ut till min läsare.
Gisela Jansson, författare