Kognitiv ergonomi - din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag

Storbritanniens centralbank ”visar att produktivitetsökningarna inte har varit så låga under
så lång tid på 250 år, alltså före den industriella revolutionen bröt igenom.

Det spelar roll eftersom ökad produktivitet är själva grundförutsättningen
för tillväxt (den har också varit usel) och högre löner.”
(Dagens Nyheter, ledare, DN 22-07-16

En utbildning om arbetslivet – och livet

Det handlar inte om att arbeta mer – utan effektivare. Att skilja på arbete och fritid. Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga med 15–30 procent, minska stressen och öka ditt välmående.

Det är först när vi förstår hur våra hjärnor fungerar, som vi kan utveckla mer hållbara organisationer, ett mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar livsstil.

På det personliga planet kan vinsten vara drömjobbet, bättre betyg och en hel helg till med nära och kära.

 

Du får fördjupad kunskap, konkreta råd och tips

 1. Du kommer att förstå hur du ska tänka och göra för att kunna använda din hjärnas fulla potential. När du arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.
 2. Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga och ditt välmående.
 3. Kunskap om hur hjärnan fungerar är en förutsättning för en framgångsrik digital transformation, ett agilt arbetssätt, självledarskap och kompetensutveckling. Ja, det mesta du gör.
 4. Om du har kunskap om hur hjärnan fungerar är det lättare att fokusera.
 5. Du får veta varför sömnen är avgörande för inlärning och kreativitet?
 6. Du får också fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet att det du arbetar med och ditt välmående.
 7. Om du kollar för ofta på mobilen är din hjärna kidnappad, säger forskare. Jag beskriver hur du kan programmera om den till en bättre version.
 8. Du får forskares konkreta råd och tips.
 9. Och lite till …

I en intelligensskapande kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

Vi talar om ett mentalt slukhål

Vi talar om ett lättstört ekologiskt system, där olika delar i hjärnan samspelar och är beroende av varandra. Och precis som i samspelet med naturen, kan du göra val som är bra eller skadliga. Två exempel:

 

 • Produktiviteten minskar med 2–4 procent när du skriver ett kort och enkelt sms – och samtidigt hör en röst som stör. Inte mycket annat du gör under en arbetsdag kräver så lite hjärnkraft.
 • Multitasking minskar din prestation med upp till 40 procent.
 • Produktiviteten kan minska med upp till 66 procent, när du blir avbruten regelbundet. Vi talar med andra ord om ett mentalt slukhål.

Det har aldrig varit lättare att lyckas

Det har aldrig varit lättare att misslyckas. Vi behöver inte ens anstränga oss. Vi har byggt in möjligheten att misslyckas i miljön, tekniken och kulturen. Om vi vänder på myntet har det aldrig varit lättare att lyckas, för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar och använder den.

 

Målgrupper

 • Alla som vill arbeta effektivare, skapa mindre stress och öka välmåendet.
 • De som arbetar i de kontorsmiljöer som finns idag, på distans eller hemma.
 • De som planerar att bygga nya kontor.
 • Ledningsgrupper och chefer i dessa organisationer.
 • De som bygger kontor, som arkitekter, inredare och fastighetsbolag.
Kontakta mig om du vill veta mer.