Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag

Öka produktiviteten med 10 – 20 procent

Jag lanserar begreppet – intelligensskapande kultur. I en intelligent kultur får varje individ möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

 1. Jag beskriver när våra hjärnor läser, skriver, lär sig och kreerar bäst. Och VARFÖR?
 2. Hur och varför resultatet av det du gör påverkas av olika distraktioner.

Arbetsuppgifter som har med minne, inlärning, uppmärksamhet, koncentration och problemlösning att göra påverkas mest när vi blir störda.

Multitasking minskar din prestation med upp till 40 procent

Vi talar om ett lättstört ekologiskt system, där olika delar i hjärnan samspelar och är beroende av varandra. Och precis som i samspelet med naturen, kan du göra val som är bra eller skadliga. Två exempel:

 • Produktiviteten minskar med 2–4 procent när du skriver ett kort och enkelt sms – och samtidigt hör en röst som stör. Inte mycket annat du gör under en arbetsdag kräver så lite hjärnkraft.
 • Multitasking minskar din prestation med upp till 40 procent.
 • Produktiviteten kan minska med upp till 66 procent, när du blir avbruten regelbundet. Vi talar med andra ord om ett mentalt slukhål.

En mycket förenklad beräkning, där vi räknar på en prestationsminskning med endast två procent under ett år, resulterar i en produktivitetsförlust på 100 000 kronor för 10 anställda, som har en medellön på 26 000 kronor.

Ett holistiskt perspektiv

Det är först när vi förstår hur våra hjärnor fungerar, som vi kan utveckla mer hållbara organisationer, ett mer hållbart arbetsliv och en mer hållbar livsstil.

Vi är på väg in i en ny era där organisationer som gör vad andra bara pratar om – verkligen sätter personalen i fokus – kommer att värderas högre av medarbetare, de som söker arbete, kunder och finansiärer.

Hjärna med text: Stör mig inte kompis.

En utbildning om arbetslivet – och livet

Det handlar inte om att arbeta mer – utan effektivare. Att skilja på arbete och fritid. Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga med 10–20 procent, minska stressen och öka ditt välmående.

På det personliga planet kan vinsten vara drömjobbet, bättre betyg och en hel helg till med nära och kära.

Du får fördjupad kunskap, konkreta råd och tips

 1. Du kommer att förstå hur du ska tänka och göra för att kunna använda din hjärnas fulla potential. När du arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.
 2. Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga och ditt välmående.
 3. Kunskap om hur hjärnan fungerar är en förutsättning för en framgångsrik digital transformation, ett agilt arbetssätt, självledarskap och kompetensutveckling. Ja, det mesta du gör.
 4. Om du har kunskap om hur hjärnan fungerar är det lättare att fokusera.
 5. Du får veta varför sömnen är avgörande för inlärning och kreativitet?
 6. Du får också fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet att det du arbetar med och ditt välmående.
 7. Om du kollar för ofta på mobilen är din hjärna kidnappad, säger forskare. Jag beskriver hur du kan programmera om den till en bättre version.
 8. Du får forskares konkreta råd och tips.
 9. Och lite till …

Målgrupper

 • Alla som vill arbeta effektivare, skapa mindre stress och öka välmåendet.
 • De som arbetar i de kontorsmiljöer som finns idag, på distans eller hemma.
 • De som planerar att bygga nya kontor.
 • Ledningsgrupper och chefer i dessa organisationer.
 • De som bygger kontor, som arkitekter, inredare och fastighetsbolag.

Om föreläsaren:

Tomas Dalströms föreläsning och utbildning bygger på forskning. De är faktabaserade och presenteras på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. De beskriver på ett lättförståeligt sätt olika teorier, ger konkreta råd och historiska återblickar. Han bjuder också på exempel och egna erfarenheter.

Tomas är beteendevetare och har mer än 30 års erfarenheter som journalist, korrekturläsare, copywriter, författare samt manusförfattare för radio, film/TV, webben och interaktiva produktioner. Men också av att skriva som innovatör och företagare.

Han har fått nationella och internationella priser och utmärkelser för facklitteratur, journalistik, reklamfilm, beställningsfilm, interaktiva produktioner och innovationer.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


I Arkiv