Föreläsningar

Jag har föreläst för företag, organisationer, kommuner, universitetspersonal, grundskolor, gymnasium, yrkeshögskolor och universitet.

Föreläsning Göteborg

Space, Göteborg, fyra föreläsningar under tre dagar.

Föreläsning på mindre företag

Biblioteksmässan. Arrangör: Lärarnas Riksförbund


<script type=”text/javascript” src=”//downloads.mailchimp.com/js/signup-forms/popup/unique-methods/embed.js” data-dojo-config=”usePlainJson: true, isDebug: false”></script><script type=”text/javascript”>window.dojoRequire([”mojo/signup-forms/Loader”], function(L) { L.start({”baseUrl”:”mc.us8.list-manage.com”,”uuid”:”8cac6bcaf5288a53249e819f0″,”lid”:”b69c996d46″,”uniqueMethods”:true}) })</script>

Senaste kommentarer

    Kategorier

    • Inga kategorier