KOGNITIV ERGONOMI / HJÄRNERGONOMI SOM ALLA KAN FÖRSTÅ - OCH SOM GER RESULTAT

Ni kan öka er produktivitet med 15-30 procent, minska stressen och öka välmåendet

Cognicopter-utbildningen innehåller 64 videofilmer och animationer, forskares bildmaterial, forskares konkreta råd och tips, checklista, reflektionsövningar och kunskapstest med diplom.


  • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR det är så. Du får mer gjort – med mindre ansträngning. En katapult.
  • Du kommer att förstå HUR du ska tänka och göra för att kunna använda din hjärnas fulla potential. När du arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.
  • Du får dessutom kunskap om HUR hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och HUR det påverkar resultatet av det du gör. Du får ännu mer gjort med mindre ansträngning. En dubbelkatapult.
  • Du får veta hur du kan förändra ditt beteende och etablera nya vanor. Du får forskares konkreta råd och tips.
  • Stressen minskar och ditt välmående ökar.

Sexminuters regeln - hur mycket förlorar ni totalt under ett år?

Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme, under tio månader – på grund av olika distraktioner – motsvarar det samma summa som organisation betalar i personalkostnad för en månads arbete. Det gäller oavsett lön.

Till det ska läggas förlorade intäkter på minst lika mycket som ska bidra till ett företags vinst och gemensamma kostnader. Observera att det inte handlar om de pauser vi tar för att vi ska vara produktiva.

Hur mycket förlorar ni totalt under ett år?

Psykisk ohälsa har också en kostnad. Antalet sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har ökat från 30 till 48 procent under de senaste tio åren. Kostnaden för samhället är 64 miljarder. kronor. (Skandia)

Samarbetsavtal med internationell arbetsplatsstrateg

”Er utbildning passar som hand i handske i alla läranderesor mot nästa normala. Har själv gått utbildningen och förändrat mitt arbetssätt.”

JonWest Consulting AB +100 kontorsprojekt +50 000 användare i alla världsdelar. Jonas Westerlund var tidigare Director of Volvo Group Future Workplace, Volvo Group

Andra om Cognicopter

Medarbetare 1 efter sex månader:
”Använder mig av flera delar. Den var enkel att ta till sig som helhet och att göra en förändring inte måste vara svårt.”

Medarbetare 2 efter sex månader:
“Jag blir lätt hjärntrött och förstår nu sambanden bättre mellan det jag gör och hur jag mår. Tack för en väldigt bra utbildning!!”

Ledningsgrupp:
”Vi trodde nog alla att vi var effektiva med multifunktionella möten och media igång hela tiden”.

 

Licensierad mental tränare och ICC Coach 1.
”Jag har genomfört och jämfört många webbutbildningar inom hälsområdet … Cognicopter gav mig positiv beteendeförändring, vilket jag upplever att det är sällan en webbutbildning resulterar i”.

Licensierad mental tränare och ICC Coach 2:
”Beteendeförändring redan efter fem-sex lektioner med Cognicopter”

 

Sveriges Bästa Arbetsplats 2022 har genomfört Cognicopter. Etta på listan.

Strateg eHälsa:
”Klart meningsfull, pedagogisk och nyttig”

Neurodesigner:
”Upplägget är smart och behandlar kunskap om hjärnan på ett tilltalande sätt.”

Mer info:

Du kan läsa längre versioner av de tycker och mycket annat cognicopter.com.