Så här tycker …

Bäst i text Läseboken/Skrivboken

”Det här är min favorit-textbok genom tiderna,”
Karina Johansson, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

”Alla som vill bli bäst i text bör genast sluka Bäst i text. Den innehåller mycket intressant fakta som ger många bra tankeställare och insikter.”
Katarina Gospic, hjärnforskare

Om föreläsningen:

Tomas Dalström reste runt med mig på en uppskattad föreläsningsturné med PostNords DM-akademi till Stockholm, Göteborg och Malmö. Åhörarna var i huvudsak marknadsförare från företag och byråer och det var en sammanlagd publik på cirka 700 personer.

Han var en av tre föreläsare och evenemanget var mycket uppskattat och fick goda betyg. Tomas fick åhörarna att tänka till på riktigt om hur vår hjärna fungerar och vad man som kommunikatör bör ta i beaktande.
Carin Ivrell, ansvarig DM-akademin, PostNord

Så här tycker …

Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag  

”Extremt motiverande till förändringar”. Tidningen Må Bra

”Din bok är som en buljong, så innehållsrik. Du har kunskap som är utöver det normala.”
Lena Skogholm, författare och föreläsare. Vinnare av tora talarpriset 2021.

”Tomas Dalström, har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång kring hur vår hjärna fungerar. Forskningsreferenserna utgör imponerade länkar.
Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapital

Om föreläsningen:

”Tomas förklarade på ett lättfattligt sätt hur vår komplicerade hjärna fungerar, baserat på forskning, och hur vi kan dra nytta av den kunskapen i arbetet för att prestera bättre. Mycket intressant!”
Kajsa Svarén Larm, Real Estate & Facility Management, Vattenfall

”Dalström berättar om hjärnan på ett sätt som fångar åhörarens intresse, bland annat tack vare hans många exempel ur vardagen som man lätt känner igen. Föreläsningen är en verklig aha-upplevelse.”
Hugo Bergroth-sällskapet, Finland

Så här tycker …

Heppicopter-utbildningen - webbutbildning

SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS 2022 HAR GENOMFÖRT HEPPICOPTER-UTBILDNINGEN.
”Studieförbundet Vuxenskolan i Halland ville under pandemin förbereda oss på bästa sätt för att möta framtidens flexibla arbetssituationer.

Valet föll på Heppicopter som för oss blev en fantastisk ögonöppnare och inspirationskälla. Det pedagogiska upplägget, testerna och efterföljande samtalen har gett oss perspektiv på vårt eget beteende och möjliggjort förändringar individuellt och organisatoriskt.

Vi vill varmt rekommendera alla att genomgå denna utbildning!”
Joachim Lindqvist, chef, Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.
De är rankade som nummer 1, i kategorin 20–49 medarbetare

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara – medan den tid du blir störd är obegränsad. Utbildningen hjälper dig att hitta din balans. Gå den!”
Jonas Westerlund, internationell arbetsplatsstrateg, JonWest Consulting AB,

”Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Heppicopter- utbildningen.”
Isabelle Sjövall, neurodesigner