Kognitiv ergonomi / hjärnergonomi som alla kan förstå
- och som ger resultat

Ni kan öka er produktivitet med 10-25 procent, minska stressen och öka välmåendet

Tomas Dalström har lagt ner tusentals timmar på att förstå hur hjärnan fungerar. Han har intervjuat ett 50-tal forskare och andra specialister. Det har bland annat resulterat i:

 • Två kritikerrosade böcker (se nedan)
 • Föreläsningar.
 • Och en nyskapande webbutbildning, som utgår från den nominerade boken ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”. 

Tomas Dalström har fått nationella och internationella priser och utmärkelser för facklitteratur, journalistik, reklamfilm, beställningsfilm, interaktiva produktioner, dramatik och innovationer.

Många organisationer genomgår något som kan liknas vid en existentiell kris

Som tur är finns det en faktor som är sig lik – när allt annat ser ut att röra sig i 180 – hjärnan. Så det är den allt måste utgå från. Allt annat är galet.

Kognitiv ergonomi påverkar stress, hälsa och ekonomi

Kort om kognition och kognitiv ergonomi

Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och hämtar information. Med hjälp av den kan du styra din uppmärksamhet, sortera bort det som inte är viktigt för att lösa uppgiften, planera, organisera, lösa problem, vara kreativ och fatta beslut. Det som gör oss till människor.

1) Informationen kommer in hjärnan – input. 2) Den bearbetas – den kognitiva processen. 3) Output.

Ett exempel: 1) Ögonen registrerar att trafikljuset slår om till rött (input). 2) Informationen processas. 3) Du stannar (output).

Kognitiv ergonomi beskriver interaktion mellan våra mänskliga behov och förmågor – och den miljö vi befinner oss i, arbetssätt, tekniken och kulturen.

Kognitiv ergonomi innebär att du skapar bättre förutsättningar, för att arbeta med utgångspunkt från dina kognitiva resurser. Du får mer gjort med mindre ansträngning.

Kunskap om ergonomi kan också användas för att utveckla teknik och arbetsmetoder, för att skapa bättre arbetsförhållanden och effektivitet,

Sexminuters regeln - hur mycket förlorar ni totalt under ett år?

 1. Om en persons produktivitet minskar med sex minuter per timme, under tio månader – på grund av olika distraktioner – motsvarar det samma summa som organisation betalar i personalkostnad för en månads arbete. Det gäller oavsett lön.
 2. Till det ska läggas förlorade intäkter på minst lika mycket som ska bidra till ett företags vinst och gemensamma kostnader. Observera att det inte handlar om de pauser vi tar för att vi ska vara produktiva.
 3. Hur mycket förlorar ni totalt under ett år?
Psykisk ohälsa har också en kostnad. Antalet sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har ökat från 30 till 48 procent under de senaste tio åren. Kostnaden för samhället är 64 miljarder. kronor. (Skandia)

Därför är det viktigt med kognitiv kompetens

Med kognitiv kompetens får ni en intelligensskapande kultur. I den har alla kunskap om hur våra hjärnor fungerar och hur det påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. I en intelligent kultur får du möjlighet att använda sin hjärnas fulla potential. På kontoret, hemma eller någon annanstans.

 • Du får fördjupad kunskap om när, var och hur din hjärna fungerar som bäst. Och VARFÖR. Du får mer gjort – med mindre ansträngning. En katapult.
 • Du får fördjupad kunskap om hur hjärnan påverkas av exempelvis multitasking och störande miljöer. VARFÖR den påverkas – och hur det påverkar resultatet av det du arbetar med. Du får ännu mer gjort med mindre ansträngning. En dubbelkatapult.
 • Du får kunskap som hjälper dig att öka din prestationsförmåga, minska stressen och öka ditt välmående.
 • Du får forskares konkreta råd och tips.
 • Du kommer att förstå hur du ska göra, och VARFÖR, för att kunna använda din hjärnas fulla potential.  

En intelligensskapande kultur är en förutsättning för en framgångsrik hybrid arbetsplats, en digital transformation, kompetensutveckling, ett agilt arbetssätt, självledarskap och ett tjänande ledarskap. Ja, det mesta du gör – och kommer att göra i framtiiden.

Mina böcker

Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat i kroppens viktigaste och känsligaste del.

Det är vad som sker när du sitter i en störande miljö och arbetar med något som kräver koncentration. Hur tror du det påverkar kvaliteten på den uppgift du arbetar med? Den tid det tar? Och hur du mår?

Eller att du frivilligt väljer att detonera en liten, mental handgranat tio – tolv gånger i timmen. Det motsvarar hur ofta en medelanvändare kollar på mobilen. Vi talar om ett mentalt smatterband, som stör några av hjärnans känsligaste processer.

En del tror att det inte påverkar dem.

Varje gång du blir störd kan det ta upp till 25 minuter att komma tillbaka mentalt till den ursprungliga arbetsupp­giften. Det är aldrig som att tända och släcka en lampa. Det tar alltid tid.

Du kan läsa vad andra tycker om boken här.

Du kan köpa den hos Bokus.

Bäst i text Läseboken/Skrivboken.

Alla texter som produceras ska utföra ett arbete. Alla texter som används – externt eller internt – kommer därför att generera intäkter eller skapa kostnader. 

Läsarens hjärna är målet för alla som arbetar med texter. Hur skriver du en text som kommunicerar på hjärnans villkor? I boken kan du läsa om hur läs- och skrivprocessen går till ur hjärnans perspektiv. Varför korta texter kommunicerar sämre. Hur en rubrik ska skrivas på nätet. Varför läsarens korttidsminne kraschar. Var ögonen tittar intuitivt på en webbsida jämfört med papper. Och varför…

Boken utgår från internationell och nationell forskning. Den beskriver på ett lättförståeligt sätt olika teorier, ger konkreta råd och historiska återblickar.

Produktionen av texter är därför viktigare än någonsin. Boken vänder sig till alla som deltar i skrivproduktionen: den som beställer texter, textförfattaren, den som är bollplank eller granskar texten och den som bestämmer vilken den slut­giltiga versionen av tex­ten ska vara.

Du kan läsa vad andra tycker om boken här.

Slutsåld.