Så här tycker …

Bäst i text Läseboken/Skrivboken

”Det här är min favorit-textbok genom tiderna,”
Karina Johansson, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

”Alla som vill bli bäst i text bör genast sluka Bäst i text. Den innehåller mycket intressant fakta som ger många bra tankeställare och insikter.”
Katarina Gospic, hjärnforskare

Om föreläsningen:

”Mycket intressant och duktig föreläsare.” ”Viktigt ämne i tiden. Mersmak!” ”Kunde lätt förmedla det han ville.” ”Intressant. Hade velat höra mer.” ”Mycket bra!”
Utbildningsdag för informatörer i Norr- och Västerbotten

Så här tycker …

Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag  

”Extremt motiverande till förändringar”. Tidningen Må Bra

”Tack för en fantastisk bok. Under de senaste tio åren har jag varit en ambitiös “student of the mind” och din bok är absolut en av de bästa jag har läst.”
Anna Eriksson Skarin, konsult inom corporate storytelling

”Tomas Dalström, har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång kring hur vår hjärna fungerar. Forskningsreferenserna utgör imponerade länkar.
Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapital

Om föreläsningen:

”Dalström berättar om hjärnan på ett sätt som fångar åhörarens intresse, bland annat tack vare hans många exempel ur vardagen som man lätt känner igen. Föreläsningen är en verklig aha-upplevelse.”
Hugo Bergroth-sällskapet, Finland

Så här tycker …

Webbutbildningen

”I dagens arbetsliv är tid för ditt eget fokus en bristvara – medan den tid du blir störd är obegränsad. Utbildningen hjälper dig att hitta din balans. Gå den!”
Jonas Westerlund, Arbetsplatsstrateg, Tenant&Partner

”Ämnet är helt rätt i tiden inom ett viktigt område som många företag kan vinna mycket på att lära sig mer om – både från ett hälsofrämjande och ett ekonomiskt perspektiv. Jag rekommenderar varmt Heppicopter- utbildningen.”
Isabelle Sjövall, neurodesigner

”Boken är fenomenal och ytterst lärorik. Webbversionen är välgjord och pedagogisk.

Faktum är att ALLA har nytta av att förstå hur vår hjärna fungerar i dessa digitala tidevarv. Helt enkelt lysande bra!”
Jerker Pettersson, ICT Management, WordPress consultant, Media Producer