Du kan läsa mer om boken, ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”, 
längst ner på webbplatsens första sida.

Professor i intellektuellt kapital: ”Författaren Tomas Dalström har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång"

”Författaren Tomas Dalström, har gjort en mycket inspirerande och kritisk genomgång kring hur vår hjärna fungerar. Forskningsreferenserna utgör imponerande länkar.

Boken erbjuder en pedagogisk paketering som ger energi och mersmak till fortsatt kunskapssökande om hur vi bör hantera och kultivera vår plastiska guldklimp, för att undvika att den eroderar!”
Leif Edvinsson, professor i Intellektuellt kapital

Professor i Facilities management: "Boken är skriven främst för de som planerar våra arbetsplatser, men det är långt fler som borde läsa den".

”Tomas Dalström lär oss, i sin bok, vad som händer när vår hjärna utsätts för ständiga yttre störningar, när vi själva låter vår hjärna störas och när den miljö vi vistas i ständigt gör det svårt för vår hjärna att prestera och fungera som det organ med vars hjälp vi skall samla kunskap, tänka logiskt och tänka kreativa tankar.

Boken är skriven främst för de som planerar våra arbetsplatser, men det är långt fler som borde läsa den. Främst borde alla ”moderna” människor läsa den för att förstå vad de helt frivilligt utsätter sitt viktigaste organ för och hur det hämmar deras intellektuella förmåga.
Jan Granath, professor emeritus, Chalmers, gästprofessor i Facilities Management, Hong Kong Polytechnic University och gästprofessor vid University of Michigan

Doktor i pedagogik: "Borde vara obligatorisk läsning för alla gymnasieelever, eller åtminstone lärarstudenter och lärare."

”En av mina personliga käpphästar är bristen på träning i studieteknik i skolan. Det är särskilt viktigt nu när vi vet att ”att lära sig att lära” är nyckeln till framtiden och att metakognition är väsentligt i lärprocessen.

Tomas Dalströms bok, Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag – så kan du återställa den borde vara obligatorisk läsning för alla gymnasieelever, eller åtminstone lärarstudenter och lärare.

Dalström sammanfattar forskningen om arbetsminnet och lägger skickligt fram bevisen för att det är för många störningsmoment i vårt moderna samhälle som hindrar koncentration och fokus.

Dalström, som även tidigare har skrivit om läs-och skrivfärdigheter, ger exempel på strategier som kan hjälpa oss och våra elever att lyckas ännu bättre med sitt lärande – inklusive att läsa och skriva.

John Steinberg, doktor i pedagogik, författare och föreläsare.

HR-chef:"För alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor"

”Tomas Dalströms bok Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag handlar om människans viktigaste arbetsredskap, hjärnan, och vad forskningen säger om när den fungerar som bäst. Detta är en ytterst läsvärd bok, för författaren har samlat den kunskap som finns kring hjärnan och hur vi kan använda den på bästa sätt. Boken är indelad i fem delar som gör det väldigt lätt att följa författarens tankegångar. 

Trots att detta är en bok som är skriven för enskilda individer bör boken läsas av alla som jobbar med arbetsmiljöfrågor. 
Stefan Vallerius, HR-chef Volvo Cars Body,
 i Personal & Ledarskap 

"... den psykosociala ohälsa som jag ofta ser exempel på ute i företag och organisationer.

”Tomas Dalström bok ´Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag´ är en bok alla chefer och företagsledare borde läsa. 

Tomas skriver: ”Tänk dig att du kastar in en liten, mental handgranat var elfte minut i hjärnan. Det är vad som sker när du sitter i ett kontorslandskap. Eller att du detonerar en var fjärde minut. Så ofta kollar en medelanvändare mobilen. Tänk dig att du kombinerar dem…

Jag som jobbar med att utbilda chefer i att förebygga psykosocial ohälsa, ser kopplingar mellan det Tomas skriver och den psykosociala ohälsa som jag ofta ser exempel på ute i företag och organisationer.

Boken väcker genast tankar och idéer om hur man kan jobba praktiskt för att skapa friskare organisationer där vi alla mår bättre. En bok som alla kan känna igen sig i. En viktig bok så läs den!”
Lasse Frisk, konsult och utbildare inom ledarskap och psykosocial arbetsmiljö för chefer

"Du har kunskap som är utöver det normala"

”Din bok är som en buljong, så innehållsrik. Du har kunskap som är utöver det normala.”
Lena Skogholm, författare och föreläsare. Vinnare av Stora talarpriset 2021

"Extremt motiverande till förändringar!”

”Ska du läsa en enda bok i år så välj: Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag, av Tomas Dalström. Skrämmande och livsviktig läsning om hur vår samtid påverkar vårt mående och vår tankeförmåga. Extremt motiverande till förändringar!”
Tidningen Må Bra

"Vilket lyft när jag inser hur mycket större effekt jag själv, men också hela samhället skulle få, av varje arbetad timme om vi strukturerade vårt arbete efter kunskapen som boken ger."

Svindlande är tanken på vad effekten av en förändring av vår arbetsmiljö, både på arbetsplatsen men också i alla utbildningsmiljöer, skulle ge i ökad BNP på lång sikt.

Den grafiska modellen Tomas skapat för hur hjärnan tar till sig och processar information är fullkomligt lysande. Illustrationen gör att man lätt förstår hur hjärnan arbetar och vad som krävs för att arbeta effektivt. Modellen hjälper en också att snabbt identifiera störningsmoment och välja bort dessa för att få ett ökat resultat med mindre insats.

Du bör utan dröjsmål läsa den här boken, den kommer att vända upp och ner på hur du i din yrkesroll tänker och planerar för andra, samtidigt som du personligen får ett lyft i ditt eget dagliga arbete.”
Sterner de la Mau, ordförande/grundare, MobileLoyalty

"Tomas Dalströms bok en oerhört viktig tankeställare"

 ”I en tid när allt fler är utbrända eller känner sig stressade utan att förstå riktigt varför, är Tomas Dalströms bok en oerhört viktig tankeställare. Han har systematiskt tröskat igenom en omfattande forskningslitteratur om när och hur hjärnan arbetar som bäst. Ändå är boken lättläst och spännande.

För de flesta läsare, även mig, ger den också en behövlig knuff att lägga undan mobilen några timmar om dagen och låta hjärnan koncentrera sig. Det tycks vara en förmåga som alltmer går förlorad.”
Stefan Fölster, författare av Robotrevolutionen och chef för Reforminstitutet

”Komplicerad hjärnforskning skrivet för icke-hjärnforskare. Bravo!"

Allt stör oss. Jämt. Och ännu mer kommer störa oss i framtiden. Men om du följer Tomas Dalströms konkreta råd så ökar du dina chanser att fokusera markant redan imorgon. 

Att lyckas fokusera har aldrig varit lättare – för den som har kunskap om hur hjärnan fungerar ”
Jonas Westerlund, Director Volvo Group Future Workplace, Volvo Group.

"Under de senaste tio åren har jag varit en ambitiös “student of the mind” och din bok är absolut en av de bästa jag har läst."

”Tack för en fantastisk bok. Under de senaste tio åren har jag varit en ambitiös “student of the mind” och din bok är absolut en av de bästa jag har läst. Du skriver pedagogiskt och utan pekpinnar. Det känns som att du gillar mig som läser och verkligen vill mig väl. 

Jag hamnade i ett gott tillstånd när jag läste vilket underlättade för mig att omsätta informationen till insikter och action. Som ett resultat av det jag tog med mig från din bok har jag redan nu tagit flera steg till för att skapa bättre förutsättningar för min hjärna. 
Anna Eriksson Skarin, konsult inom corporate storytelling

"Jag skulle önska att denna kunskap/forskning fick ordentlig spridning inom såväl skolor som företag."

Denna bok var jag tvungen att läsa två gånger, på rad. Inte för att den var svårläst eller svår att förstå, utan för att den var så intressant. Jag ville verkligen ta till mig av all forskning och klokskap som Tomas Dalström skriver om i ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har i dag”.

Jag skulle önska att denna kunskap/forskning fick ordentlig spridning inom såväl skolor som företag. 
Helène Sahlin, HR-konsult och fd HR-direktör SVT

"Ett gediget efterforskningsarbete"

”Tomas Dalströms bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag” innehåller ett gediget efterforskningsarbete där Tomas intervjuat forskare inom området och dragit slutsatser därifrån. 

Dessa slutsatser och tips är angelägna för oss alla som vill inhämta och processa kunskap såväl i skola som på arbetsplatser.”
Katarina Grånäs, arkitekt SAR/MSA, On Arkitekter AB

"Varje ord känns innehållsrikt. Det har fått mig att ge akt på hur jag själv agerar"

”När jag började läsa boken kom jag genast att tänka på Nicholas Carr’s bok The Shallows*, från 2011, med underrubriken ”What the internet is doing to our brains”. Men jag kan inte minnas att jag lärde mig så mycket av den som jag gjort av din bok.

Då jag läste The Shallows gav den en signal om att ”det kan bli jobbigt för våra hjärnor”. Med din bok upplever jag det konkret. Varje ord känns innehållsrikt. Det har fått mig att ge akt på hur jag själv agerar.

Jerker Pettersson, trendanalytiker, strateg och projektledare, Staxo AB
* Boken nominerades till 
Pulitzerpriset 2011.

"Den bör vara obligatorisk för alla beslutsfattare i den svenska skolvärlden!"

Jag har läst Tomas Dalströms bok ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag”. Läs den skolfolket.

Den bör vara obligatorisk för alla beslutsfattare i den svenska skolvärlden!

Vi har en himla massa kunskap i dag om hur hjärnan fungerar. Ändå tas det beslut som är populistiska (häftiga) i stället för förståndiga!?”
Renate Helenson, ämneslärare matematik, kemi, fysik och biologi, Stockholm