Andra om Bäst i text Läseboken/Skrivboken

Mycket lättläst och klart tankeväckande.
Leif Edvinsson, professor i intellektuellt kapital


Det här är min favorit-textbok genom tiderna. Din bok hjälper mig att stärka övertygelsen och ger mig energi att fortsätta jobba för ett tydligt och klart språk.

Jag anser att det är en demokratifråga att texter är skrivna på läsarens villkor i en verksamhet som min. Jag rekommenderar Bäst i text till alla som producerar text i jobbet.”
Karina Johansson, informatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten


”Tomas Dalströms öppnar ögonen för oerhört intressanta samband. I sin föreläsning visar han en förmåga att förankra teoretiska kunskaper i begripliga sammanhang.

Att han är ledig till sitt sätt, opretentiös och skicklig på att få kontakt med dem som lyssnar, gör inte saken sämre.”
Hans Wiechel, universitetsadjunkt och lärare på journalistprogrammen, vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet.


”Alla som vill bli bäst i text bör genast sluka Bäst i text. Den innehåller mycket intressant fakta som ger många bra tankeställare och insikter. Vi läser till exempel 25 % långsammare på skärm jämfört med på papper! Även läsförståelsen försämras vid digital läsning. Allra mest gillade jag när Dalström ställer sig frågan hur många felaktiga beslut som tas för att läsaren inte förstått vad den läst?”
Katarina Gospic, hjärnforskare samt grundare och ägare till Brainbow Labs AB. Hon har skrivit boken ”Välj Rätt”.


Läser med glädje Bäst i Text, läse- och skrivboken. Den är välskriven och lättläst, så jag slukade den med intresse under några pendeltågsresor till och från jobbet. Är man det minsta intresserad av språk och skrivande så bjuder den på en enkel och – som det verkar – mycket vederhäftig översikt över forskningen kring hur hjärnans läsprocess fungerar. Vissa saker känner man igen, annat är överraskande.

Speciellt intressant tycker jag det var att ta del av forskningsrönen kring vad som gör en text lättläst, något som effektivt punkterar myten om att en text alltid ska vara så kort som möjligt. Genom att ta bort bindeord, avstå från exempel och rensa bort bilder och metaforer blir texten lätt för kompakt, faktatyngd och abstrakt. Därmed riskerar man att tappa läsaren på vägen, eftersom det känsliga korttidsminnet tappar fokus.

 Det här är något som man som skribent intuitivt känner till – och som ligger väl i linje med gamla journalistiska grundregler som att man ska ”ta läsaren i handen genom texten”, det vill säga inte bara stapla fakta och citat utan anknytning till varandra utan skapa en berättelse där man på ett logiskt sätt lotsar läsaren genom texten. Men, att också få vetenskapliga belägg för att denna hantverksmässiga yrkeskunskap har stöd i forskningen om hur hjärnan fungerar är roligt och stimulerande.
Niklas Munter, editor in Chief, Group Communications, SEB


”…att öka kunskapen om läs- och skrivprocessen med utgångspunkt i forskning om hjärnan… Boken är initierad och intressant – läsvärd för en bred målgrupp som t.ex. studerande, pedagoger, professionella läsare och skribenter och överhuvudtaget alla som är nyfikna på att förkovra sig inom området.
Bibliotekstjänsts recension 2014-02-06, BTJ-häfte 6, 2014


”Ju mer man tränger in i vad läsning är och hur det fungerar, desto mer övertygad blir man om detta. Varför är det då så? Jo, svaret finns i Tomas Dalströms bok Bäst i text Skrivboken/Läseboken, som handlar om hur det går till.

Bast-i-text-omslag 435 kbjpegUnder årens lopp har jag läst mycket litteratur om hur detta mysterium fungerar och när jag tyckt mig ha kollen, så visar sig svaret ändå vara en förenkling. Vi har helt enkelt svårt att förklara det för att det är så komplext. Till slut upprepar den ena boken oftast vad den andra sagt. Eller så behandlar det någon mindre del av ämnet. Men det finns undantag.

Det fascinerande med den är att han själv är skribent, att han arbetar med språket och har stor kunskap om hur hjärnan fungerar. Han kopplar alltså hantverket till våra kognitiva förmågor på ett mycket kreativt sätt, så att man får nya infallsvinklar på hur det komplexa läsandet går till.

Tomas Dalström har också kunskap om olika lässvårigheter som han allt som oftast flikar in i resonemanget. Därmed förklarar han skillnaderna i våra förmågor på ett klargörande sätt utifrån språket som ett verktyg vi använder för att göra oss förstådda.
Torbjörn Lundgren, sakkunnig i Lättlästutredningen 2013 och ordförande i Dyslexifonden. Läs hela recensionen här.


KöpknappBäst i text er lettlest og interessant lesning og representerer noe nytt. Den er relevant for alle som arbeider med tekster av ulike slag. Boken henvender seg til et bredt spekter av profesjoner og yrkesgrupper og den anbefales på det varmeste.

Boken er relevant for dagens skole og konkretiserer med  ny kunnskap mange av de utfordringer skolen står overfor, enten det gjelder bevisstgjøring i bruk av teknologi i skolen eller arbeide med å bedre lese- og skriveferdigheter blant elever.

Hilde E. Jenssen, sosionom og lærer i ungdomsskolen, Mo i Rana, Norge


”Hjärnan har huvudrollen i Bäst i text. Boken får mig att se på texter och hur de produceras på ett helt nytt sätt. Den bygger på vetenskapliga rapporter och intervjuer Tomas Dalström har gjort med bland annat några av Sveriges mest namnkunniga forskare. Intressant! Många råd och tips. Alla som skriver eller beställer texter borde läsa Bäst i text.”
Jan Fager, vd, Sveriges marknadsförbund


”Fick din bok idag och kunde givetvis inte låta bli att börja läsa i den. Har självklart inte hunnit så långt, men det jag hunnit gör att jag gärna vill beställa en bok till för en väns räkning. Hade tänkt att hon kunde få låna min när jag var klar, men den här boken lånar man ogärna ut. Däremot ger man gärna bort ett exemplar.”
Kjell Engström, skribent


Gillar den nya boken skarpt och rekommenderar alla som skriver att läsa den! Det har gått några år sen förra boken och Tomas Dalström har läst mer litteratur i ämnet och gjort intressanta intervjuer med forskare. Så nu är Bäst i text – Läseboken/Skrivboken ännu bättre! Vi kommer definitivt att fortsätta använda den på våra utbildningar.”
Maria Olin, rektor, Medieinstitutet


Den bästa boken i mannaminne om hur vi skriver och läser. Jag tycker Bäst i text är värd många WOW! Lärare, föräldrar, politiker, kommunikatörer, journalister och blivande författare borde läsa boken. Den är också utmärkt som kursbok i skrivarkurser.”
Marja-Riitta Ritanoro, grundare av MKFC som utbildar i 15 länder samt före detta rektor, lärare och specialpedagog


”Läser med glädje Bäst i text. Den är välskriven och lättläst, så jag slukade den med intresse under några pendeltågsresor till och från jobbet. Är man det minsta intresserad av språk och skrivande så bjuder den på en enkel och – som det verkar – mycket vederhäftig översikt över forskningen kring hur hjärnans läsprocess fungerar. Vissa saker känner man igen, annat är överraskande.”
Niklas Munter, editor in Chief, Group Communications, SEB


”Jag pratar ofta om och refererar till Tomas Dalströms bok Bäst i text. Boken öppnade mina ögon i rollen som författare och skribent och den har fått mig att fundera över hur jag ska formulera mina meningar för att verkligen nå ut till min läsare.

Att bara skriva utifrån mig själv och försöka skapa ett vackert eller byråkratiskt språk fungerar inte i alla lägen. Det viktigaste är att jag inte glömmer vem det är som ska ha den största glädjen/nyttan av min text.  Vill jag bli respekterad av min läsare måste jag också visa henne respekt från första början och det gör jag genom väl valda ord och meningar. Det här är bara en del av allt jag lärde mig av att läsa Tomas Dalströms bok och jag kan rekommendera den varmt till alla som är intresserade av läsande och skrivande.”
Gisela Jansson, författare


”Att det är jättejobbigt att skriva är förvisso ingen nyhet efter typ 100 års arbete med idéer och texter. Men efter Tomas Dalströms frukostseminarium – och med boken Bäst i text i hand – vet jag varför och mer om hur jag ska hantera det för att bli ännu bättre.”
Björn Hermansson, copywriter, Gracemill Communication


I Arkiv