Referenser

”Tomas är en föreläsare som man direkt känner att man får förtroende för. Han besitter starkt ethos, logos och pathos. Jag litar på vad Tomas säger då han hela tiden kan ge konkreta och relevanta exempel från sina studier som styrker hans argument.

Han är mycket kunnig inom sitt fält och genom föreläsningen ställer han många frågor som också får mig som åhörare att ifrågasätta beteenden som jag själv håller på med.”
Petronella Borseman, pedagogiskt ansvarig och konceptutvecklare, Advantum Kompetens


”Tomas förklarade på ett lättfattligt sätt hur vår komplicerade hjärna fungerar, baserat på forskning, och hur vi kan dra nytta av den kunskapen i arbetet för att prestera bättre. Mycket intressant!”
Kajsa Svarén Larm, Real Estate & Facility Management, Vattenfall


 

 

Fyra föreläsningar på tre dagar. Vi bjöd in representanter från Göteborgs näringsliv till ett event för att presentera vårt företag. Vi engagerade Tomas Dalström som föreläsare.  Det var mycket uppskattat. Intressant, tankeväckande och lärorikt. Hjärnkoll!”
Kaj Edanius, vd, Space Production AB

 


”Vi fick möjligheten att lyssna på Tomas seminarium på vår senaste konferens. Vi upplevde att vi fick många nya kloka tankar efter dagen kring vår arbetsmiljö och vårt nuvarande arbetssätt.

Efter dagen har vi kommit tillbaka till vårt kontor och ser på vår arbetsmiljö med nya ögon. Vi valde därför att arbeta med den fysiska miljön men likväl den psykosociala vilket har medfört ett mycket bättre arbetsklimat. Vi är idag en mycket effektivare och fokuserad organisation med bättre möjligheter efter den nya kunskapen vi tagit till oss.

Jag kan rekommendera att ta in Tomas och ta del av hans erfarenheter, det finns mycket att vinna.”
Susanne Lindgren, CEO Retail Knowledge


Lisebergsteatern


Tomas Dalström reste runt med mig på en uppskattad föreläsningsturné med PostNords DM-akademi till Stockholm, Göteborg och Malmö. Åhörarna var i huvudsak marknadsförare från företag och byråer och det var en sammanlagd publik på cirka 700 personer.

Han var en av tre föreläsare och evenemanget var mycket uppskattat och fick goda betyg. Tomas fick åhörarna att tänka till på riktigt om hur vår hjärna fungerar och vad man som kommunikatör bör ta i beaktande.
Carin Ivrell, ansvarig DM-akademin, PostNord


”Det var intressant att få veta att vår hjärna bara har en viss kvalitativ kapacitet varje dag. Om vi använder den till att mota bort störningar, så blir det inte så mycket kvar till det vi egentligen vill använda den till. Men också att hjärnan arbetar minst lika mycket när vi inte gör något. Det är då vi skapar viktiga kopplingar mellan intryck och kan få nya idéer. Det är alltså jätteviktigt att ta pauser även om vi inte vill det.

Vi behöver helt enkelt anpassa vardagen och samhället efter vår hjärna och inte vår hjärna efter samhället. Tack för inspiration och insikt.”
Carina Berglund, marketing coordinator, Fält Communications AB, Umeå. Arrangör: Marknadsföreningen Umeå


”Tomas Dalström höll ett intressant seminarium om hjärnan för våra medlemmar. Seminariet riktade sig till författare och medlemmarna ansåg att Tomas var saklig och påläst.”
Susanne Steneros, ombud/sekreterare invalsnämnden, Sveriges Författarförbund


Tack för en spännande föreläsning om hur hjärnan fungerar i relation till skrivande och läsande. Särskilt viktigt eftersom vi lever i en alltmer digitaliserad värld, vilket är bra på många sätt.

Din föreläsning inspirerar till att reflektera över hur vi kan använda oss av digital teknik på ett sätt som både är hälsosamt, hållbart med hänsyn till hur vår hjärna fungerar. Du tydliggör att många av de beteenden människor har idag inte alltid är de mest gynnsamma varken för hälsan eller prestationerna. Vi har fortfarande mycket att lära om hur den mänskliga hjärnan bäst kan fungera i samspel med digital teknik
Jonas Ask, skrivarkurslärare. Arrangör: Sveriges författarförbund


”Tomas höll en mycket uppskattad föreläsning på konferensen Story 2016. Deltagarna satte högsta betyg i utvärderingen och skrev saker som ”Mycket intressant!” och ”Inspirerande!” och vi arrangörer tyckte att det var mycket proffsigt genomfört.”
Marlene Berglund, utvecklingschef och marknadskommunikatör, Företagsuniversitetet 


”Tomas Dalström föreläser i ett ämne med hög aktualitet. Hjärnan är vårt viktigaste arbetsredskap och behöver all uppmärksamhet den kan få.

Dalström, som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet, berättar om hjärnan på ett sätt som fångar åhörarens intresse, bland annat tack vare hans många exempel ur vardagen som man lätt känner igen. Föreläsningen är en verklig aha-upplevelse.”
Hugo Bergroth-sällskapet, Finland. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.


”Föreläsningen med Tomas var mycket bra både innehållsmässigt och genomförande. Han gjorde det med bravur trots att det krånglade med delning av bildspelet så tiden kortades.”
Pia-Lena Friberg, hjälpmedelskonsulent, Region Västerbotten. Digital konferens Kognet


Inspirerande föreläsning –  jag  vill bara höra mer!”
Gunilla Styhr, journalist, skribent, webbredaktör, Uppsala universitet
Arrangör: Suniweb – Sveriges universitets och högskolors webbnätverk


”Dalströms föreläsning klargör i sakliga och lättbegripliga ordalag hur våra hjärnor påverkas negativt av distraktion och hur vi kan agera för att få bättre fokus i studier och arbete. Jag är nu också helt på det klara med varför mobiltelefonen inte är mina elevers bästa studiekompis.

Den här föreläsningen innehåller många guldkorn för såväl elever, pedagoger som människor i allmänhet och rekommenderas till alla som vill öka sin förståelse för hjärnans villkor för inhämtning av kunskap.”
Ylva Slagbrand, leg. gymnasielärare, Björknäsgymnasiet i Boden. Arrangör: Lärarnas Riksförbund.


”Med utgångspunkt från aktuell forskning om hjärnan berättar Tomas hur processerna går till. Varför och hur störande miljöer, skärmar och multitasking påverkar kvaliteten på det vi gör och den tid det tar. Oavsett om du är född 1971 eller 2001.

Tomas Dalströms, som arbetat som copy- och scriptwriter, beskriver hjärnans begränsningar och möjligheter i sin föreläsning – Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag. Så kan du återställa den. Det är kunskap som är viktig för alla i kommunikationsbranschen.
Jessica Bjurström, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer


 

 

Från Bokmässan. Arrangör: Lärarnas Riksförbund.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund var en av dem som lyssnade på mina föreläsningar. Det resulterade bland annat i att vi skrev en debattartikel tillsammans, med rubriken Undvik digitala fallgropar i skolan” i Ny Teknik, i samband med SETT-dagarna.

 

 


”Tomas Dalström är inte bara en intressant föredragshållare i ämnet att skriva väl. Han skriver dessutom väl. Om att skriva väl.”
Jan Åberg, copywriter och partner, Ehrenstråhle BBDO, Stockholm


”Han gav tips om hur man skulle plugga för att hjärnan skulle ta in det.” elev, år 7, Dalarö skola.

Det var många som uppskattade dina illustrationer, bland annat timglaset om arbetsminnet.
Lärare Dalaröskola


”Mycket intressant och duktig föreläsare.”
”Viktigt ämne i tiden. Mersmak!”
Duktig! Kunde lätt förmedla det han ville.”
”Intressant. Hade velat höra mer.”
Lite nya kunskaper som jag kan ha användning av.”
Mycket bra!”
Föreläsning om responsiv design med utgångspunkt från hjärnan. En årligen återkommande utbildningsdag, Plural, för informatörer i Norr- och Västerbotten


”Det är inte bara intressant att ta del av Tomas Dalströms rön, det är en nödvändighet för den som vill förstå VARFÖR somliga texter berör medan andra bara stör.”
Björn Rietz, copywriter, Rietz 


Medieinstitutet - logo

”Otroligt lärorikt, intressant och bra. Visdom.
En deltagare i kvällskursen ”Skriftlig kommunikation”. Målgrupp: Yrkesverksamma kommunikatörer. Arrangör: Medieinstitutet.

”Det är utan tvekan en av de mest givande och lärorikaste föreläsningar jag någonsin gått på, även utanför skolan. Det du föreläste om är till en jättestor hjälp överallt, speciellt inom mitt kommande yrke.

Samtidigt lärde man sig mycket om sig själv och varför man har haft vissa tankar tidigare.Därför får du 10 av 10 möjliga från mig, gällande både ämnet, retorik och intresse!”
Sandra Eriksson, studerande utbildningsproducent blended learning, Medieinstitutet.


 

Jag går från föreläsningen… glad och inspirerad över att äntligen ha fått höra den responsiva design-lösningen problematiserad, en problematisering jag tycker jag hör alldeles för sällan.”
Magdalena Munther, språkkonsult, Kommunikationsenheten, Umeå universitet. Arrangör: Suniweb – Sveriges universitets och högskolors webbnätverk.


”Vilken start i Sunne kommuns klarspråksprojekt! Tomas Dalström gav oss med sin föreläsning viktiga svar på hur vi gör det lättare för hjärnan att uppfatta budskap.

I fortsättningen fokuserar vi på den som faktiskt ska läsa och förstå det vi skriver. Vi är inspirerade.”
Anneli Jansson, informationsstrateg, Sunne kommun


Tomas har hjälpt oss mot målet att bli ”Sveriges Bästa Spelsajt”. Under 10 dagar förmedlade han sina unika kunskaper om hur text påverkar oss och hur vi skapar intressant och relevant innehåll för läsaren. Inspirerande!
Therése Lindström, säljchef, svenskaspel.se
Utbildningen har genomförts i samarbete med Medieinstitutet.


”Mycket bra, inspirerande och tankeväckande kurs. Teorier och konkreta råd baserade på forskning. Fick upp i alla fall mina ögon för hur jag kan förbättra mina texter.”
Eva Faler Hedberg, journalist, PointLex. Arrangör: Sveriges Tidskrifter.


”Det bästa med Tomas seminarium är kopplingen till vetenskapliga rön och aktuell forskning om hjärnan och läsprocessen.

Det ger många tänkvärda idéer att ta med sig om man vill få fram ett budskap, eller förmedla kunskap, till andra.”
Eva M Torsson, vd, SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag


”Vi arrangerar seminarier tillsammans med Tomas Dalström. Vår utvärdering visar att 100 procent skulle rekommendera någon annan att gå på nästa seminariedag om ”hur ni blir bäst i text”. 100 procent tycker även att dagen är prisvärd.”
Pierre Du Rietz, vd/chefsanalytiker, Web Service Award


”Det är härligt att kunna provocera med påståenden som faktiskt är sanna! På en byrå måste du ta i för att nå fram.
Jag har redan använt Tomas sanningar i det dagliga och rekommenderat våra egna kreatörer att lyssna på honom med egna öron.”
Sofia Kinberg, byråchef och projektledare, Food & Friends. Arrangör: Sveriges kommunikationsbyråer


”Tomas Dalström är lysande och hans teorier och tankar skapar nya tankar
Att höra honom berätta om hur vår hjärna tar emot text och bild är oerhört lärorikt.

Du får större förståelse för varför vi människor har svårt att läsa visa artiklar, annonser eller böcker.”
Lars G Karlsson, MD/ Visual Director, Producenterna


”Efter att ha lyssnat till Tomas Dalströms seminarium och läst hans bok fick redaktionen insikter om vad som skiljer läsande och skrivande på skärm från läsande och skrivande på papper.

Några av insikterna kunde vi omsätta i praktiken direkt, andra har dykt upp senare när vi diskuterat våra texter i tidningen och på nätet.”
Christina Mörk, chefredaktör Tandläkartidningen


I Arkiv