Innehållsförteckning

KöpknappTack 17

Intro 19

Från min hjärna till din 21
Vad du kan göra för att bli bättre eller bäst 22

Du måste helt enkelt flytta hjärnan 24
Alla delar är beroende av varandra 24
Den röda eller gröna vägen 25
Jag har vaskat fram guldklimparna 26

Nivå 1 29
1. Läsning – två parallella system tolkar texten 30
Världens första distansarbetare 30

Mellanrummets skapare borde vara mer känd 30
Effektiv läsning 31
Hjärnan knyter ihop texten 32
Ögat hoppar tillbaka i texten 32
Dyslektikers regressioner är längre 33
Två parallella system i hjärnan tolkar texten 34
Långsam läsning ett problem 34
Multimodala texter – krävande för arbetsminnet 36
Vi kan börja med det som stimulerar oss mest i stunden 36

2. Skriva – här går gränsen för vad hjärnan klarar av 37
Allt sker i en obegriplig fart 37

Att skriva är att läsa 38
Få aktiviteter är så kognitivt krävande som att skriva 39
Pauserna – det är här det händer 40
”Om du är i flow gör du färre pauser” 41
Planera innan du skriver 42

3. Inlärning – jävlar anamma bättre än höga IQ-poäng 43
Forskarna föreslår en tvåstegsraket 43

Upprepad testning – eller minnesfiska 44
Tester effektivare än att läsa 45
En motorväg in till långtidsminnet 46
Sprida lärandet över tid 46
Är inte unga bättre än äldre på att förstå information snabbt? 47
Anteckna på papper eller skärm 48
Gör om anteckningarna så att de blir dina egna 50
Datorer kan vara bra för färdighetsövningar 51
10 000-timmarsregeln – betydelsen av att öva 51
”Det är inte det som är problemet; det är det som är lösningen” 53
Koncentration en av dina viktigaste tillgångar 54
Lugn och ro är ett krav i många situationer 54
”Det har tagit mig trettio år att skapa detta mästerverk på trettio sekunder”

4. Kreativitet – är inte en talang 56
Fosbury-floppen skapades av det defaulta nätverket 57

Det är i pausen det händer 58
En modell för kreativitet 58
Einstein hade inte googlat fram relativitetsteorin 59
Två olika sätt att tänka 60
Lek gör oss kreativare 61
Vad säger kreativitets- och lekkonsulter runt om i världen? 61
Är kreativa personer barnsligare? 62
Tänka utanför boxen ”denna flosklernas floskel” 62
Du måste provocera ditt eget tänkande 65
” Kreativitet och motivation är nödvändiga för framtidens behov” 66
Multitasking och störande miljöer – är inte kreativa 67

Nivå 2 69
5. Uppmärksamhet – à la hängmatta, mästare och alarmcentral 70
Uppmärksamhet à la hängmatta – stimulansdriven uppmärksamhet 70

Uppmärksamhet à la mästare – kontrollerande uppmärksamhet 70
Uppmärksamhet à la alarmcentral – stimulansdriven uppmärksamhet 71
Mindfulness och meditation kan vara ett alternativ 71

6. Medvetandet – innehåller det du tänker på nu 72
Du tänker 50 000–60 000 tankar varje dag 72

En enorm bortgallring av information 73
McDonalds och medvetandet 73

 Det är trångt i timglasets smalaste del 74
Vi försöker förstå hur våra hjärnor fungerar 74

Ett komplext system 75
Information från kroppens inre sinnesorgan 76

 7. Arbetsminnet – har bara plats för ett telefonnummer 76
”Det som lagras i minnet vittrar snabbt” 77

Därför är det så litet 77
Tidigare trodde man att arbetsminnet var oföränderligt 78
För många bollar i luften 79
Mycket i din vardag har blivit automatiserat 79
Så kan du förbättra ditt arbetsminne 80
En övning som utmanar arbetsminnet 80

 8. Långtidsminnet – är obegränsat 82
Långtidsminnet består av flera delar 82

Hjärnan byggs om för att anpassa sig 83
Läskunnighet förändrar hjärnan 84
Minneskrokar som har varit aktiva är lätt tillgängliga 84
Victor Hugo och världens kortaste brevväxling 85

9. Lagra information – sömnen är viktig 86
Minnen har känslor 86

Hjärnan programmerar in minnen på tre sätt 87
Minnesboxar, underboxar och mönsterboxar 88
Splittrad uppmärksamhet ger sämre minne 88

10. Hämta information – en lättstörd process 88
Alla minnen är inte medvetna 90

Din egen bibliotekarie 90
Spaken slog i min haka med full kraft 91

11. Hjärnans smartaste del – effektiv några timmar varje dag 92
Du kan bara använda den några timmar per dag 9

12. Hjärnans kontroll- och beslutscenter utvecklas sent 93
Den exekutiva funktionen är viktig för din självkontroll 94

Den känsliga kvartetten 94

Nivå 3 97
13. Point of no return – ingen återvändo 98

Nivå 4 99
14. Multitasking – inte något för de smarta 100
”Jag försöker minimera störningar så långt det går” 100

De kan inte filtrera bort irrelevant information 101
En mycket effektiv störningssändare 102
Tänk dig en rad med prinskorvar som sitter ihop med snören 103
Hur påverkar multitasking utbildningen? 104
Använder bara 65 procent av tiden till skolarbete 105
Sex av tio juridikstudenter kollar på annat halva lektionstiden 106
Konkurrerar om samma delar i hjärnan 107
Ju mer eleverna använder datorer desto lägre betyg 107
Han har tröttnat – och slutat att föreläsa 109
Multitasking skapar konflikter på arbetsplatsen 110
Några svenska exempel 111

15. Störande miljöer 111
Dina ögon dras alltid till en rörelse 114

Överhörning ofta ett svagt argument 115
Sänker den kognitiva förmågan med trettio procent 115
Musik i lurarna är inget bra alternativ 116
Varför litar vi mer på ekonomer än på forskare? 117
Därför blir vi mindre kreativa i öppna kontor 118
Så påverkas vi i olika typer av kontor 118
Arbetsuppgifter som inte kan automatiseras kräver avskildhet 119
”Introverta får stimulans av tystnad” 120
Köp inte texter som är skrivna i ett kontorslandskap 121

16. Papper eller skärm 121
Våra hjärnor påverkas på olika sätt 122

Så läser du på olika skärmar 124
Dataskärmen är sämst att läsa på 125
En myt att bara äldre har problem 126
Surfplattan – har bättre läsvinkel och avstånd 126
Smarta telefoner – dubbelt så svårt att förstå vad du läser 127
Läsplattor är bäst för elektroniska texter 128
Papper är fortfarande bäst 129
Korttidsminnet belastas mer 129
Reklam på papper och skärm – hur reagerar yngres och äldres hjärnor 129
Digitalt stressar konsumenterna och leder till negativa känslor 130
Det gäller även den yngsta gruppen 131

17. Sömnen – nödvändig för att lyckas 131
A. Välkommen till sömnens osynliga värld 132

Sömnens olika faser 133
B. Så minskar dina chanser att lyckas 136
C. Barn och ungdomars sömn 138

18. Andra pauser 142

En kort sammanfattning 145

Nivå 5 151
19. Din hjärna är plastisk 152
Ödesdigra buggar om hjärnan kunde byggas om då och då 152

Vårt futtiga arbetsminne begränsar oss – igen 153
Plasticiteten innebär också att du kan återställa hjärnan 153
Joller-synapserna sorteras bort 154
Hjärnan byggs om under hela ditt liv 155
Kakmonstret arbetar i vetenskapens tjänst 156

20. Belöningssystemet 157
Kokainister tänder inte på sex 157

Hjärnan omprogrammeras 158
Nästanvinster ger också en dopamindusch 159
100 år är inte så lång tid ur ett evolutionärt perspektiv 160
”There is a dopamine-addiction-feedback loop behind it” 161
Social bekräftelse på sociala medier kan vara beroendeframkallande 162
Belöningar som returneras snabbt är särskilt beroendeframkallande 162

Det har aldrig varit lättare att misslyckas 163

Det har aldrig varit lättare att lyckas 164
Du behöver bara använda hjärnan – på rätt sätt 165

Sju egenskaper som gör det lättare att nå ditt mål 165
Meditationen har varit viktig för mig 167

21. Motivation – har blivit viktigare 167
”Då brukar jag säga tack vi slutar här” 169

Den första – motiverande fasen – inleder förändringsarbetet 170
Så ökar du dina chanser att lyckas 170
Delmål gör det lättare att lyckas 171

22 A. Förändring – genom att ta egna strategiska beslut 172
”Föräldrar kan dra en tydlig gräns när det gäller läxor och att studera” 173

Steve Jobs barn hade tydliga gränser 174
Inlärning är en process som pågår dygnet runt 174

22 B Förändring – med hjälp av om-så-genomförandeplaner 176
Ett av de viktigaste experimenten i psykologins historia 176

Det heta och kalla systemet 178
Att synliggöra dina tankar och ditt beteende är en bra början 178
Vad får dig att göra det du bestämt dig för att inte göra 179
De som lär sig om-så-genomförandeplaner klarar sig bättre 180
Det kalla systemet aktiveras innan det heta hinner reagera 181
Stör mig inte kompis 181
Föräldrar och lärare måste föregå med gott exempel 182

Till sist – några konkreta råd och tips 185
Så kommer du igång 185

Referenser 191


I Arkiv